Xác định tỉ lệ thừa cân và suy dinh dưỡng ở trẻ em Việt nam 6 đến 15 tuổi

Xác định tỉ lệ thừa cân, nguy cơ thừa cân, cân nặng bình thường, và suy dinh dưỡng ở trẻ em Việt nam 6-15 tuổi. Theo dõi BMI ở một thuần tập trẻ em Việt nam tuổi 6-10 trong thời gian 5 năm. Xác định mối liên quan của các yếu tố dân số và tình trạng kinh tế xã hội (SES) với BMI ở trẻ em 6-15 tuổi trong năm 2000

 

Giới thiệu•

 • SDD<5 rất phổ biến
 • Thay đổi trong kiểu ăn và lối sống
 • Tỉ lệ thừa cân ở người trưởng thành tăng
 • Thừa cân ở trẻ em là yếu tố nguy cơ
 • Thừa cân ở người trưởng thành
 • Bệnh mãn tính liên quan đến thừa cân
 • Tình trạng dinh dưỡng trẻ trên 6 tuổi ít được chú ý
 • Thiếu sự thống nhất phân loại BMI ở trẻ em
 • WHO/MDD (1971-1974), CDC (2000) và IOTF (2000)
 • Chương trình dinh dưỡng chỉ tập trung trẻ dưới 5 tuổi

Các mục tiêu nghiên cứu

 • Xác định tỉ lệ thừa cân, nguy cơ thừa cân, cân nặng bình thường, và suy dinh dưỡng ở trẻ em Việt nam 6-15 tuổi từ các cuộc điều tra cắt ngang năm 1992-93, 1997-98, và 2000
 • Theo dõi BMI ở một thuần tập trẻ em Việt nam tuổi 6-10 trong thời gian 5 năm từ 1992-93 đến 1997-98
 • Xác định mối liên quan của các yếu tố dân số và tình trạng kinh tế xã hội (SES) với BMI ở trẻ em 6-15 tuổi trong năm 2000

Phương pháp

Nguồn số liêu:

 • Điều tra mức sống Việt Nam năm 1992-1993 (1992 VLSS)
 • Điều tra mức sống Việt Nam năm 1997-1998 (1997 VLSS)
 • Cuộc điều tra dinh dưỡng 2000 (2000 GNS)

Thiết kế nghiên cứu

 • Nghiên cứu cắt ngang
 • Nghiên cứu thuần tập: Trẻ 6-10 tuổi trong năm1992-93

Kích cỡ mẫu (Năm: số lượng)

 • 1992: 5640
 • 1997: 6943
 • 2000: 9870
 • 1992-1997 cohort: 1828

Quần thể nghiên cứu

 • Trẻ em Việt nam 6-15 tuổi

Biến số

 • Tuổi
 • Giới
 • Nơi sinh sống
 • SES là dựa trên phân loại nghèo của Việt nam
 • 2,100 kcalories/người/ngày & các đồ dùng thiết yếu khác.
 • Phương pháp
 • Trình độ học vấn của chủ hộ:
 • Số người trong hộ:
 • Số người ngủ và ăn trong cùng nơi ít nhất 6 tháng trong 12 tháng vừa qua
 • BMI = Cân nặng (kg)/ Chiều cao2 (m2)

Phân loai của tổ chức béo phì quốc tế IOTF

 • Dựa trên số liệu quốc tế
 • Ngưỡng phân loại BMI là tương đương với ngưỡng phân loại ở người trưởng thành
 • Ít tùy tiên hơn trong chọn ngưỡng

Kiểm soát chất lượng của số lượng

 • Nhân viên điều tra được huấn luyện
 • Bộ câu hỏi đã được chuẩn hóa
 • Đánh giá thử bộ câu hỏi nhiều nơi

Ý nghĩa

 • Cần một chương trình nâng cao sức khỏe cho thừa cân và SĐ
 • Can thiệp dinh dưỡng sớm là cần thiết
 • Can thiệp cần định hướng theo đặc tính kinh tế xã hội theo vùng

Kết luận

Khuynh hướng gia tăng thừa cân

 • Khác nhau theo tuổi, giới, nơi ở và SES
 • Tình trạng DD của trẻ ở lứa tuổi nhỏ có thể ảnh hưởng đến tình trạng DD của trẻ sau này
 • Nơi ở là một yếu tố quyết định của thừa cân