Bảng thành phần dinh dưỡng trong rượu Whisky

Tên thực phẩm (Vietnamese): Rượu Whisky (cồn 35,2 g)
Tên tiếng Anh (English): Whisky liqueur
Thành phần dinh dưỡng trong 100g phần ăn được (100 grams edible portion) – Thải bỏ (%): 0.0
Nguồn: Viện Dinh Dưỡng

Bảng thành phần dinh dưỡng của rượu Whisky 1

Whisky
Tên thực phẩm (Vietnamese): R−îu Whisky (cån 35,2 g) STT: 526
Tên tiếng Anh (English): Whisky liqueur M• sè: 14016
Thành phần dinh dưỡng trong 100g phần ăn được (100 grams edible portion) Thải bỏ (%): 0.0

Thành phần dinh dưỡng(Nutrients) ĐV
(Unit) Hàm lượng (Value) TLTK
(Source) Thành phần dinh dưỡng(Nutrients) ĐV
(Unit) Hàm lượng (Value) TLTK
(Source)
Nước (Water ) g 64.7 1 Tổng số isoflavon (Total isoflavone)
Daidzein Genistein Glycetin mg 0 3
Năng lượng (Energy ) KCal 0mg 0 3
KJ 0mg 0 3
Protein g 0.0 1mg 0 3
Lipid (Fat) g 0.0 1 Tổng số acid béo no
(Total saturated fatty acid) Palmitic (C16:0) Margaric (C17:0) Stearic (C18:0) Arachidic (C20:0) Behenic (22:0) Lignoceric (C24:0)
TS acid béo không no 1 nối đôi
(Total monounsaturated fatty acid) Myristoleic (C14:1) Palmitoleic (C16:1)
Oleic (C18:1)
TS acid béo không no nhiều nối đôi
(Total polyunsaturated fatty acid) Linoleic (C18:2 n6) Linolenic (C18:2 n3) Arachidonic (C20:4)
Eicosapentaenoic (C20:5 n3) Docosahexaenoic (C22:6 n3)
TS acid béo trans (Total trans fatty acid) g 0.000 3
Glucid (Carbohydrate) g 0.0 1
Celluloza (Fiber) g 0.0 1 g 0.000 3
Tro (Ash) g 0.1 1 g 0.000 3
Đường tổng số (Sugar) g 0 3 g 0.000 3
Galactoza (Galactose) g 0 3 g 0.000 3
Maltoza (Maltose) g 0 3 g 0.000 3
Lactoza (Lactose) g 0 3 g 0.000 3
Fructoza (Fructose) g 0 3 g 0.000 3
Glucoza (Glucose) g 0 3
Sacaroza (Sucrose) g 0 3 g 0.000 3
Calci (Calcium) mg 2 1 g 0.000 3
Sắt (Iron) mg – g 0.000 3
Magiê (Magnesium) m – 0.000 3
Mangan (Manganese) mg –
Phospho (Phosphorous) mg – g 0.000 3
Kali (Potassium) mg – g 0.000 3
Natri (Sodium) mg – g 0.000 3
Kẽm (Zinc) mg – g 0.000 3
Đồng (Copper) g – g 0.000 3
Selen (Selenium) g – g –
Vitamin C (Ascorbic acid) mg 0 1 Cholesterol mg 0 1
Vitamin B1 (Thiamine) mg – Phytosterol mg –
Vitamin B2 (Riboflavin) mg – Lysin mg 0 1
Vitamin PP (Niacin) mg – Methionin mg 0 1
Vitamin B5 (Pantothenic acid) mg – Tryptophan mg 0 1
Vitamin B6 (Pyridoxine) mg – Phenylalanin mg 0 1
Folat (Folate) g – Threonin mg 0 1
Vitamin B9 (Folic acid) g – Valin mg 0 1
Vitamin H (Biotin ) g – Leucin mg 0 1
Vitamin B12 (Cyanocobalamine) g – Isoleucin mg 0 1
Vitamin A (Retinol) g – Arginin mg 0 1
Vitamin D (Calciferol ) g – Histidin mg 0 1
Vitamin E (Alpha-tocopherol ) mg – Cystin mg 0 1
Vitamin K (Phylloquinone) g – Tyrosin mg 0 1
Beta-caroten g 0 3 Alanin mg 0 1
Alpha-caroten g 0 3 Acid aspartic mg 0 1
Beta-cryptoxanthin g 0 3 Acid glutamic mg 0 1
Lycopen g 0 3 Glycin mg 0 1
Lutein + Zeaxanthin g 0 3 Prolin mg 0 1
Purin mg – Serin mg 0 1