Ký hiệu Rx trên hộp thuốc nghĩa là gì?

Nếu ai đã từng đi mua thuốc, hay xem hộp thuốc người nhà sử dụng thì thỉnh thoảng chúng ta thấy ký hiệu Rx được in trên vỏ hộp. Vậy chữ Rx nghĩa là gì?

Ký hiệu Rx có 2 cách giải thích: thứ nhất cho rằng Rx là biến thể của từ Jupiter- tên của vị thần được cho là chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho con người. Theo cách giải thích thứ 2, phổ biến hơn, Rx là viết tắt của từ RECIPE có nghĩa là “hãy lấy”. Thuốc kê đơn là những thuốc nếu sử dụng không theo đúng chỉ định của người kê đơn thì có thể nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe.

Thuốc bán không cần đơn (gọi là thuốc OTC, viết tắt Over The Counter, tức thuốc mua tại quầy), và thuốc bán theo đơn (gọi tắt thuốc kê đơn, tức thuốc phải có đơn thuốc của bác sĩ mới mua được).

Về mặt quy định, những thuốc kê đơn là thuốc có trong dạnh mục thuốc kê đơn do Bộ Y tế ban hành (khoảng 30 nhóm thuốc). Theo đó, những thuốc kê đơn phải có đơn thuốc của bác sỹ thì nhà thuốc, quầy thuốc mới được bán cho người bệnh.