Phác đồ điều trị là gì? Hướng dẫn điều trị là gì?

Hiểu đơn giản “Phác đồ” là trình tự và thao tác vạch sẵn để xử lí và điều trị bệnh hay là tài liệu tóm tắt, rút gọn, sơ đồ hoá, khuyến cáo lâm sàng từ chính hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và thường tập trung vào điều trị, hướng xử trí, sử dụng thuốc…. Đối với những bệnh phức tạp trong điều trị sẽ có nhiều phác đồ khác nhau.

Hướng dẫn điều trị do Bộ Y tế ban hành, là hướng dẫn chung cho tất cả các cơ sở y tế áp dụng. Hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế do các chuyên gia đầu ngành biên soạn dựa trên các hướng dẫn quốc tế, cùng với các bằng chứng nghiên cứu lâm sàng trong nước, được Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế nghiệm thu và trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt.

Ảnh minh họa

Phác đồ điều trị do các bệnh viện biên soạn dựa trên hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế, nhưng phải căn cứ vào danh mục thuốc, vật tư, cận lâm sàng của bệnh viện hiện có. Phác đồ có tính chất cụ thể hơn, do các cán bộ chuyên môn của bệnh viện biên soạn, được hội đồng khoa học của bệnh viện thông qua và được Giám đốc bệnh viện phê duyệt và cho phép áp dụng tại bệnh viện.

Quá trình bệnh viện xây dựng phác đồ điều trị chính là quá trình đào tạo liên tục. Khi xây dựng phác đồ, các bác sĩ sẽ phải tìm tài liệu, các nghiên cứu liên quan, tìm hiểu danh mục thuốc hiện có để đưa ra dự thảo phác đồ trình hội đồng thuốc và điều trị để thông qua.