Trực tràng là gì? Nó ở đâu trong cơ thể chúng ta?

Trực tràng là đoạn ruột thẳng, nó là đoạn cuối của ruột già gần như thẳng ở các động vật có vú, và ruột ở một số loài khác, nằm ngay trước hậu môn. Trực tràng ở người dài khoảng 11 cm đến 15 cm. Kích cỡ của nó giống với đại tràng hình xích ma (sigma) ở đoạn đầu, nhưng ở đoạn cuối nó giãn ra tạo thành các bóng trực tràng.

Ruột già - Trực tràng - Hậu môn
Ruột già – Trực tràng – Hậu môn

Sau khi uốn cong 2 lần, kết tràng xích ma nối tiếp với trực tràng, là một ống thẳng, dài khoảng 15 cm và kết thúc ở hậu môn mở ra ngoài cơ thể. Có 2 cơ vòng để kiểm soát hoạt động đóng mở của hậu môn trực tràng nằm sau bàng quang ở nam và sau tử cung ở nữ

Ung thư đại trực tràng là gì?

Thứ tự đại tràng từ trong ra ngoài gồm 5 lớp, cụ thể như sau:

  1. Lớp niêm mạc.
  2. Lớp dưới niêm mạc.
  3. Lớp cơ gồm cơ vòng ở trong và cơ dọc ở ngoài.
  4. Lớp dưới thanh mạc.
  5. Lớp thanh mạc.