Viêm phổi, Viêm phế quản, Lao phổi, Ung thư phổi trong tiếng anh là gi?

Dưới đây là một số từ tiếng anh dùng cho các bệnh lý đường hô hấp như: Lao phổi, Ung thư thổi, Áp xe phổi, Tràn dịch màng phổi, Giãng phế nang, Giãn phế quản và rất nhiều từ khác nữa, mời các bạn xém.

 1. Primary lung cancer – U Phổi Nguyên Phát
 2. Bronchogenic carcinoma – Ung thư phế quản nguyên phát
 3. Lung metastasis – Ung thư phổi di căn
 4. Miliary Lung metastasis – Ung thư phổi di căn thể kê
 5. Nodule Lung metastasis – Ung thư phổi di căn thể nốt
 6. Reticuloma Lung metastasis – Ung thư phổi di căn thể lưới
 7. Chest carcino cannon ball – Ung thư phổi di căn thể thả bóng.
 8. Cavitating Carcinoma – Ung thư phổi thể hang ác tính
 9. Lung metastases from a low rectal carcinoma – Ung thư phổi di căn từ ung thư ác tính trực tràng thấp
 10. Pleural Effusion – tràn dịch màng phổi
 11. Encysted Effusion Greater Fissure – Tràn Dịch Rãnh Liên Thùy Lớn
 12. Encysted Effusion Lesser Fissure – Tràn Dịch Rãnh Liên Thùy Nhỏ
 13. Apical Fluid – Tràn dịch khu trú đỉnh phổi
 14. Fluid in costophrenic – Tràn Dịch Khu trú góc sườn phải
 15. Pneumothorax – Tràn dịch màng phổi
 16. Hydropneumothorax – Tràn dịch khí màng phổi
 17. Pneumonic lobe – Viêm Phổi Thủy
 18. Lung abscess – Áp xe phổi
 19. Collapsed – Xẹp phổi
 20. Upper lobe collapsed – Xẹp thùy trên
 21. Middle lobe collapsed – Xẹp thùy giữa
 22. Lower lobe collapsed – Xẹp thùy dưới
 23. Pulmonary tuberculosis – Lao Phổi
 24. Pulmonary tuberculosis cavity – Lao hang
 25. Pulmonary tuberculosis infiltrate – lao phổi thâm nhiễm
 26. fibroid tuberculosis – Lao Xơ Phổi
 27. Pulmonary tuberculosis with cavity – Lao Xơ Háng
 28. Miliary tuberculosis – lao Kê
 29. Primary tuberculosis – Lao Xơ Nhiễm
 30. Lung cancer – U phổi
 31. Pulmonary metastases from carcinoma of the breast. Note the right mastectomy and pleural effusion – Ung thư phổi di căn từ ung thư ác tính vú lưu ý cắt bỏ vú phải và hình tràng dịch màng phổi phải
 32. Multiple pulmonary metastases from an osteosarcoma – Nhiều khối ung thư phổi di căn từ ung thư xương ác tính thể tạo xương
 33. Large (cannonball) lung metastases from renal cell carcinoma – Ung thư di căn phổi thể thả bóng từ ung thư tế bào trực tràng
 34. Miliary shadowing caused by pulmonary metastases Nhiều bóng mờ do ung thư di căn phổi
 35. small cell lung cancer = SCLC – Ung thư phổi tế bào nhỏ
 36. non-small cell lung cancer = NSCLC – Ung thư phổi không phải tế bào nhỏ
 37. carcinoid tumor – U thần kinh nội tiết
 38. lymphoma – U bạch huyết
 39. primary lung cancers – Ung thư phổi nguyên phát
 40. Adenocarcinoma – Ung thư mô tuyến
 41. Bronchoalveolar cell carcinoma – Ung thư biểu mô tế bào cuông phổi và túi phổi
 42. Pneumonia – Viêm phổi
 43. Squamous cell carcinoma – Ung thư biểu mô tế bào vảy
 44. Large cell cancer – Ung thư tế bào lớn
 45. Lung Cancer Causes – Nguyên nhân gây bệnh ung thư phổi
 46. Mesothelioma – U trung biểu mô
 47. Pleura cancer – Ung thư màng phổi
 48. TB = tuberculosis – Lao phổi
 49. (COPD : chronic obstructive pulmonary disease) – Bệnh phổi tắc ngẽn mạn tính
 50. Primary tumor – Khối u nguyên phát
 51. Metastatic tumors – U di căn
 52. Hormones – Rối loạn hooc môn
 53. Hemoptysis Ho ra máu
 54. Shortness of breath Khó thở
 55. Pleural effusion Tràn dịch màng phổi
 56. Wheezing Thở khò khè
 57. Dull pain – Đau dữ dội
 58. Aching pain – Đau nhức nhói
 59. Respiratory infections – Nhiễm trùng hô hấp lập đi lập lại
 60. Bronchitis – Viêm phế quản
 61. Metastatic lung cancer – Ung thư phổi di căn
 62. Adrenal glands – U tuyến thượng thận
 63. Seizures – Bệnh động kinh
 64. 27 Alveoli dilatation – Giãn phế nang
 65. 28 Bronchiectasis – Giãn phế quản
 66. 29 Cystic Bronchiectasis – Giãn phế quản nang
 67. 30 Bronchitis – Viêm Phế quản
 68. Bronchitis Acute – Viêm Phế quản cấp
 69. Bronchitis chronic – Viêm Phế quản mạn tính
 70. Bronchitis catarrhal – Viêm Phế quản xuất tiết
 71. Bronchopneumonia – Viêm Phế quản phổi
 72. Massive pulmonary fibrosis Silicois – Bệnh bụ silic phổi xơ hóa lớn
 73. Pleural plaque – Viêm dày dính màng phổi