Xơ cứng bì là gì?

Xơ cứng bì là bệnh có tổn thương toàn  bộ tổ chức  liên kết, với tổn thương ở nhiều  cơ quan khác nhau đặc trưng bằng các tổn thương ở động mạch, mao mạch nhỏ  gây xơ cứng và làm tắc nghẽn các mạch máu ở da, ống tiêu hoá, tim, phổi, thận và các cơ quan khác nhau.).

I – Đại cương

– Là bệnh thuộc bệnh chất tạo keo (collagène).

– Collagene là một Protêin sợi không hoà tan, là một thành phần của x ương, sụn, răng, gân, thành mạch máu, da chiếm 35 %.

Có 4 týp : Týp 1 : ở xương , da, răng.

Týp 2 : ở sụn

Týp 3 : ở động mạch chủ .

Týp 4 : ở màng cơ bản . Bốn týp khác nhau ở thành phần axít.amin của nó. 1/3 protein của cơ thể ngư ời là có collagene , x ương và da chứa nhiều collagene nhất . Nếu có rối loạn tỷ lệ collagene các týp thì sẽ sinh ra bệnh của tổ chức liên kết. Trong tổng hợp collagene phải có tỷ lệ nhất định tức là có sự cân đối . Khi có rối loạn tỷ lệ tổng hợp dấn đến bệnh của chất tạo keo, sẹo lồi, sẹo phì đại và gây tăng màng hoạt dịch trong viêm khớp dạng thấp.

Các Collagene được tổng hợp bởi nguyên bào sợi (Fibroblaste) hoặc tính chất tương đương diễn ra theo 2 thì . Một thì nội bào , một thì ngoại bào. ở nội bào cho ra tiền collagene, ở ngoại bào là collagene sinh tổng hợp collagene đ ược điều hoà bởi nhiều yếu tố:

Hoóc môn : somatrope, một số các yếu tố khác ( thyrocalcitonine).

Hoóc môn ức chế như thư ợng thận ( cortison). Thymus.

II – Xơ cứng bì

1753, tác giả Carlo Carzio định nghĩa xơ cứng bì là một nhiễm cộm tiến triển của da tương ứng quá sản các sợi tạo keo của trung bì. Hiện tượng đó đ ược gọi là Carlo Carzio.. Bệnh này ở thể nặng gọi xơ cứng bì hệ thống khi các tạng của các cơ quan đều bị nhất là hệ thống tiêu hoá, khớp, phổi, thận và tim. Các thể nhẹ hơn chỉ tổn th ương ở cân, cơ, xư ơng ở ngay d ới vùng da bị tổn th ương chỉ ảnh hư ởng chức phận và thẩm mỹ , ở cả 2 thể đều có bất th ường của nguyên bào sợi. Ngư ời ta khái quát lại có 2 týp xơ cứng bì. Týp hệ thống gồm có xơ cứng viễn đoạn lan toả(Acrosclérose diffuse) hay còn gọi CRST (Calcinosis – Raynaud’s Phenomenon- Sclero dactyly – Telangiectasie).

Hiện tư ợng lắng đọng can xi, viễn đoạn (Raynaud’s) giãn mao mạch li ti hay còn gọi xơ cứng viễn đoạn lan toả.

Týp khu trú : thể mảng , thể dải ( vết dao chém ở trán ) thể giọt, thể vành .

III- Căn sinh bệnh học

Chưa biết nguyên nhân, chưa rõ có tổn thương mao mạch, vì sao có rối loạn về miễn dịch : tại sao có mất cân bằng để tổng hợp hoá giáng collagene, hay có rối loạn tạo keo chức năng . Hiện nay ng ời ta đi sâu vào các vấn đề sau :

– Bệnh lý ở các mạch máu nhỏ: Căn cứ vào các nhận xét về siêu cấu trúc và miễn dịch học nhận thấy có sự thiếu hụt về chất và l ợng. Chất ức chế Proteaza ( men phân huỷ Protein ) từ đó sinh ra hệ quả sự hoạt hoá yếu tố huyết thanh độc tế bào đối với các tế bào nội mô của mao mạch.

Các tiểu cầu với các trung gian hoá học và yếu tố tăng tr ưởng của chúng có lẽ tiểu cầu có vai trò cốt yếu trong sự tạo thành xơ hoá.

Nhận xét : Đáng chú ý là tiền thân của collagene tăng lên chủ yếu ở xung quanh mao mạch.

– Rối loạn về miễn dịch : Các rối loạn miễn dịch phát hiện trong xơ cứng bì hệ thống chưa rõ tính chất bệnh sinh ví dụ : sự tăng bất thường chức phận của LTgiúp đỡ dẫn đến sự tăng quá mức lympho kin hoạt động đối với tổng hợp collagène của các nguyên bào sợi.

Interleukin I do bạch cầu đơn nhân ( Monocyte ) thì kích thích sản sinh collagène và sự sản sinh này bị M Interféro ức chế. Ngoài ra còn thấy xuất hiện các kháng thể kháng nhân ADN , ARN, kháng thể kháng bao cơ, lắng đọng Ig, lắng đọng bổ thể và chất fibrinogene ở vùng tiếp nối thư ợng bì trung bì và ở thành mạch máu mao mạch.

Sự tổng hợp và sự hoá giáng collagéne : là hệ quả 2 yếu tố nêu trên có vai trò trong sự tích tụ các tiểu quần thể nguyên bào sợi, có sự tổng hợp collagené mạnh. Sự tăng tr ưởng ARN thông tin trong tổng hợp collagené b ớc 1 trong môi tr ường nuôi cấy nguyên bào sợi xơ cứng bì.

Trong các kẽ gian bào các căn của Aminotit tít tận cùng của các tiền collagène đư ợc các enzym tách ra, các chất này kiểm soát ng ược lại nguyên bào sợi, sự tách nối trên không bình thường dẫn đến sự hình thành các sợi nghèo Aminopeptít cuối chuỗi với sự kiểm soát ngư ợc kém hiệu quả.

Ngoài ra còn có 1 số yếu tố khác như : – Có thể có rối loạn thần kinh chức phận ngoại vi .

– Một số xơ cứng bì mảng có thể do hậu quả của nhiễm bệnh Lyme sau khi bị ve đốt, do bị nhiễm xoắn khuẩn nên trong điều trị ngư ời ta dùng penicilline.